Välkommen till Plattform!

Plattform
inlägg

De multipla krisernas tid har börjat. Kanske en slags Engels paus i historisk-teknologisk-ontologisk tappning – en tid av borttappande, sökande och (åter)upptäckt. De stora tidningshusen krisar, ideologierna tappar slutligen sin form och smälter samman och tar ut varandra, akademins systemproducerande roll och samtidiga irrelevans blir allt tydligare. Kritiken är död eller koloniserad. De gamla spelarna är medlöpare och replikanter. Med vissa undantag förstås.

Vi lever i revolternas tid. För kritik och motstånd riktas mot allt från den hegemoniska arkitekturen till det globala systemet. Mot institutionella och kommersiella men även ideologiska och kunskapsmässiga monopol. Systemen ses som allt mera orimliga, föråldrade, illegitima och penetrerande i en tid då ett digitalt medborgarsamhälle, fri informationstillgång och kommunikation gör mytologiska maktanspråk allt svårare att upprätthålla. Samtidigt ses en försvarsställning bland systemens operatörer och prenumeranter där revolterna betraktas som oacceptabla, där de blir ett motstånd mot sanningen, verkligheten, godheten, rätten och nyttan. En spännande tid.

Så vad är idén? Varav namnet?

Nya kritiska, mediala, akademiska och konstnärliga idéer och projekt tar över då de gamla tappar musten. Den sociala median hägrar och den självständiga innehållsmakaren blir allt mera vanligt förekommande och större. Det nya tar form och forum utanför den äldre institutionaliserade formen. Plattform vill ta del i den spirande kulturen och bidra med ett podium för alla som är intresserade. Vi vill nå ut till och därmed engagera i Finland, Norden och Världen.

Efter många betydligt mera pretentiösa namnförslag stannade vi för det minimalistiska men beskrivande Plattform. Idén är att här samla alla de tankar, funderingar, analyser, kritiker och erfarenheter som tar form i allt fler hjärnor världen över. På Plattform är alla ämnen tillåtna och ordet är fritt! Vi vill upprätthålla den kritiska och även satiriska traditionen genom att ge alla möjligheten att presentera och förklara det man grubblar över eller ser som snedvridet i kulturen. Vi som ligger bakom projektet skriver inte under alla de åsikter som här uttrycks men vi kommer inte att förhandscensurera om inte det finns rättsliga eller andra allvarliga skäl till detta.

I den meningen kan Plattform även ses som en omvänd anspelning på det främst i den anglosaxiska världen utbrutna fenomenet no-platforming eller deplatforming, det vill säga nekandet av en plattform för dem som har något i sanning kritiskt eller omskakande att säga. Främst då detta ses som riktat mot ett idag mycket snävt definierat och religiöst färgat emancipatoriskt progressivt projekt. Detta är en utveckling Plattform aktivt vill motverka.

Alla infallsvinklar är således välkomna, men speciellt vill vi uppmärksamma de som har något eget och unikt att uttrycka. Det vill säga något som överstiger, underminerar, betraktar eller genomtränger tidens klyschor och språkmissbruk. Något som kan vara allt från vardagligt till akademiskt men som visar att människan tänkt själv. Vi strävar efter att med tiden i allt högre grad lämna över Plattform till skribenter och debattörer och i bästa fall uppstår även här eller annanstans nya intressanta diskussioner.

Med Plattform kan vi därmed uppnå både försoning och omvälvning. Om du är en fundersam och intresserad skolelev, en mättad lärare, akademiker med reservationer, äger samhälleligt intresse, vill beskriva en praxis, presentera forskning eller har stora litterära och konstnärliga ambitioner eller bara vill skriva en kort dikt eller stycke satir är Plattform för dig. Ja eller om du vill tipsa om ett intressant ämne, en nyhet eller person. En precisering som i sitt inkluderande blir nästan uteslutande, men poängen är väl ändå klar?

Hoppas du trivs både som läsare och författare.

Välkommen till Plattform!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to top