Dags för obligatorisk karantän

Coronan är inget radioaktivt nedfall som finns överallt i luften. Den kommer heller inte obehindrat över gränser. Den smittar från människa till människa. Den förutsätter att en människa, oftast därom ovetande, transporterar viruset i sin egen kropp över gränsen och därefter sprider det bland människor i Finland. Vi vet också att coronan inte är...

Scroll to top