Att vårda

Jag har jobbat inom vården i tio år. Även om jag inte direkt har en vårdutbildning så blev det vården för mig då jag som 19-åring fick mitt första jobb som lokalvårdare på det kända före detta tuberkulossjukhuset Mjölbolsta. De sex kommande åren jobbade jag på demensavdelning, bäddavdelning, rehabiliteringsavdelning och långvårdsavdelning med städning, matlagning...

Dags för obligatorisk karantän

Coronan är inget radioaktivt nedfall som finns överallt i luften. Den kommer heller inte obehindrat över gränser. Den smittar från människa till människa. Den förutsätter att en människa, oftast därom ovetande, transporterar viruset i sin egen kropp över gränsen och därefter sprider det bland människor i Finland. Vi vet också att coronan inte är...

Scroll to top