Plattform

Plattform är det namnet antyder: en digital plattform för analys, kritik och debatt i en tid av samhällelig och teknologisk brytning. Plattform är öppen för alla, och idén är att så långt som möjligt ge över plattformen åt de som vill bidra med artiklar och kommentarer. Vi vill möjliggöra och uppmuntra till en debatt där ordet och tanken är helt fria. Läs mera här.

Vilka är vi?

Nicolas von Kraemer – historiker
Sofia Rappe – fil.kand
Niclas Bergström – fil.kand.

Kontakt: kontakt@plattform.fi

Scroll to top