Modernitet 1.5 – Addendum

Nu känner ni mig, och jag känner inte en enda av er! Förhoppningsvis kan vi råda bot på problemet. Skämt åsido har jag fått bra feedback på det förra inlägget och jag hoppas kunna fortsätta producera text av likvärdig eller högre kvalitet. Denna text är inte en sådan, doh! Jag tror jag kommer ägna...

Liberalismens blinda fläck (del III)

Del III. Del I och del II. Kulturliberalismen utlöser sin antites Vi anländer slutligen till den stora frågan: hur kan denna teknokratiska kulturliberalism hållas ansvarig för de kollektivistiska teknokraternas frammarsch? Även om den kumulativa kunskapsväv vi kallat tradition i ett visst avseende på teknokratiska vägnar nedvärderats och förpassats till vidskepelsens och den gamla metafysikens...

Konspirationsteorins ursprung

Konspirationsteorin lever glansdagar, och inte underligt då den frodas i orolig jord. Samt är den alltid den seriösa maktanalysens fiende. Både för de som formulerar den och därmed blundar för det spontana, decentraliserade och trosbaserade maktsystem som de facto hägrar. Samt för dess kritiker som därmed får ett svepskäl att avfärda verklig kritik som...

Liberalismens blinda fläck (del II)

Del II. Del I hittas här. Cartesianismens arv och kunskapsteoretiska fallgropar Det finns röster i moralfilosofins historia som i skrivande stund torde vara föga förvånade att Francis Fukuyama knappa trettio år efter det att hans artikel The End of History publicerats i The National Interest är ute med en bok om identitetspolitikens farhågor. I...

Liberalismens blinda fläck

Del I. Del II hittas här. Den lycklige vandraren och den teknokratiska världsfrälsaren Garderandet mot en partikularistisk form av identitetspolitik kom mot det föregående årtiondets slut att utgöra en mycket omdiskuterad del av den samtida politiska debatten. Den massmediala diskursen om förtryckande strukturer och priviligierade identitetskategorier i samhället, som sedan mitten av 2010-talet upplevt...

Suveränt av twitter!

Det finns tydligen en gnagande känsla även bland Trumps svurna fiender att det effektiva (men kontraproduktiva) tystandet av presidenten sätter ett farligt prejudikat. Samt illustrerar detta deras egen vanmakt. Trots det universella fördömandet av Trump väckte Silicon Valleys bestraffande av presidenten nämligen en viss oro till och med bland statsöverhuvuden och EU-kommissionärer som Merkel...

Myter om Titanic (del II)

Detta är del II i en artikelserie i två delar om Titanic som publiceras på Plattform inför årsdagen och som en kommentar till de texter och dokumentärer om Titanic som ofta produceras i dessa tider varje år. Del I hittas här. Myterna är följande, varav de fyra första behandlades i del I. Titanic var världens...

Humankapitalet

Vi lever i en tid av innovation, det vill säga förmågan att applicera en marknadslogik på tidigare outforskade områden. Staten, kulturen och universitetet har väl varit det sena 1900-talets mest iögonfallande objekt för innovation. Det 21 seklets objekt är människan. Vi lever i en tid av entreprenörer, influencers och ekonomiska migranter. Vi är inte...

Välkommen till Plattform!

De multipla krisernas tid har börjat. Kanske en slags Engels paus i historisk-teknologisk-ontologisk tappning – en tid av borttappande, sökande och (åter)upptäckt. De stora tidningshusen krisar, ideologierna tappar slutligen sin form och smälter samman och tar ut varandra, akademins systemproducerande roll och samtidiga irrelevans blir allt tydligare. Kritiken är död eller koloniserad. De gamla...

EgenVilja2020: när individens autonomi trumfar läkaretisk praxis

Abort är en fråga som inte tar så stor plats i Finland, men med medborgarinitiativet ”EgenVilja2020 – Vi uppdaterar Finlands abortlagstiftning till 2020-talet”, som överlämnades till riksdagen 11.12.2020 för behandling, så har det satt igång en viss diskussion. Medborgarinitiativet är i korthet ett förslag att den finländska abortlagstiftningen skall ändras i syfte att stärka...

Scroll to top