Humankapitalet

Vi lever i en tid av innovation, det vill säga förmågan att applicera en marknadslogik på tidigare outforskade områden. Staten, kulturen och universitetet har väl varit det sena 1900-talets mest iögonfallande objekt för innovation. Det 21 seklets objekt är människan. Vi lever i en tid av entreprenörer, influencers och ekonomiska migranter. Vi är inte...

EgenVilja2020: när individens autonomi trumfar läkaretisk praxis

Abort är en fråga som inte tar så stor plats i Finland, men med medborgarinitiativet ”EgenVilja2020 – Vi uppdaterar Finlands abortlagstiftning till 2020-talet”, som överlämnades till riksdagen 11.12.2020 för behandling, så har det satt igång en viss diskussion. Medborgarinitiativet är i korthet ett förslag att den finländska abortlagstiftningen skall ändras i syfte att stärka...

Scroll to top