Musik: det universella språket – eller ett bittert stridsäpple?

Preludium Vad är det man hör då man lyssnar till musik? Frågan kan kännas egendomlig men det finns faktiskt fog för den. I själva verket har musiken genom tiderna belamrats med mening av allehanda magisk, religiös, andlig, emotionell och narrativ natur. Som en respons på ett sådant belamrande hävdade Eduard Hanslick, som ett inlägg...

Att vårda

Jag har jobbat inom vården i tio år. Även om jag inte direkt har en vårdutbildning så blev det vården för mig då jag som 19-åring fick mitt första jobb som lokalvårdare på det kända före detta tuberkulossjukhuset Mjölbolsta. De sex kommande åren jobbade jag på demensavdelning, bäddavdelning, rehabiliteringsavdelning och långvårdsavdelning med städning, matlagning...

Modernitet 1.5 – Addendum

Nu känner ni mig, och jag känner inte en enda av er! Förhoppningsvis kan vi råda bot på problemet. Skämt åsido har jag fått bra feedback på det förra inlägget och jag hoppas kunna fortsätta producera text av likvärdig eller högre kvalitet. Denna text är inte en sådan, doh! Jag tror jag kommer ägna...

Konspirationsteorins ursprung

Konspirationsteorin lever glansdagar, och inte underligt då den frodas i orolig jord. Samt är den alltid den seriösa maktanalysens fiende. Både för de som formulerar den och därmed blundar för det spontana, decentraliserade och trosbaserade maktsystem som de facto hägrar. Samt för dess kritiker som därmed får ett svepskäl att avfärda verklig kritik som...

Humankapitalet

Vi lever i en tid av innovation, det vill säga förmågan att applicera en marknadslogik på tidigare outforskade områden. Staten, kulturen och universitetet har väl varit det sena 1900-talets mest iögonfallande objekt för innovation. Det 21 seklets objekt är människan. Vi lever i en tid av entreprenörer, influencers och ekonomiska migranter. Vi är inte...

Scroll to top