Begår Beijing ett folkmord?

Idén till den här artikeln föddes då jag nyligen skrev en essä om kinesiska statens agerande gentemot uigurerna och andra muslimska minoriteter i Xinjiang. Jag antar att de flesta som har någon kännedom om vad som pågått i Xinjiang under de senaste cirka fem åren (även om konflikten mellan uigurerna och Beijing sträcker sig...

Myter om Titanic (del I)

Del II Den 14 april är det 109 år sedan Titanic sjönk, vilket i media ofta hedras med artiklar och dokumentärer som ofta dock lider av faktafel. Därför publicerar Plattform en artikelserie där de kändaste myterna diskuteras. Det uppstår som oftast myter, fixa idéer och teorier kring de flesta olösta fall, mysterier och ödesdigra...

Modernitet 1.5 – Addendum

Nu känner ni mig, och jag känner inte en enda av er! Förhoppningsvis kan vi råda bot på problemet. Skämt åsido har jag fått bra feedback på det förra inlägget och jag hoppas kunna fortsätta producera text av likvärdig eller högre kvalitet. Denna text är inte en sådan, doh! Jag tror jag kommer ägna...

Liberalismens blinda fläck (del III)

Del III. Del I och del II. Kulturliberalismen utlöser sin antites Vi anländer slutligen till den stora frågan: hur kan denna teknokratiska kulturliberalism hållas ansvarig för de kollektivistiska teknokraternas frammarsch? Även om den kumulativa kunskapsväv vi kallat tradition i ett visst avseende på teknokratiska vägnar nedvärderats och förpassats till vidskepelsens och den gamla metafysikens...

Konspirationsteorins ursprung

Konspirationsteorin lever glansdagar, och inte underligt då den frodas i orolig jord. Samt är den alltid den seriösa maktanalysens fiende. Både för de som formulerar den och därmed blundar för det spontana, decentraliserade och trosbaserade maktsystem som de facto hägrar. Samt för dess kritiker som därmed får ett svepskäl att avfärda verklig kritik som...

Liberalismens blinda fläck (del II)

Del II. Del I hittas här. Cartesianismens arv och kunskapsteoretiska fallgropar Det finns röster i moralfilosofins historia som i skrivande stund torde vara föga förvånade att Francis Fukuyama knappa trettio år efter det att hans artikel The End of History publicerats i The National Interest är ute med en bok om identitetspolitikens farhågor. I...

Liberalismens blinda fläck

Del I. Del II hittas här. Den lycklige vandraren och den teknokratiska världsfrälsaren Garderandet mot en partikularistisk form av identitetspolitik kom mot det föregående årtiondets slut att utgöra en mycket omdiskuterad del av den samtida politiska debatten. Den massmediala diskursen om förtryckande strukturer och priviligierade identitetskategorier i samhället, som sedan mitten av 2010-talet upplevt...

Myter om Titanic (del II)

Detta är del II i en artikelserie i två delar om Titanic som publiceras på Plattform inför årsdagen och som en kommentar till de texter och dokumentärer om Titanic som ofta produceras i dessa tider varje år. Del I hittas här. Myterna är följande, varav de fyra första behandlades i del I. Titanic var världens...

Moderniteten, Kronos återuppstånden – En meditation om förfall

Jag har bestämt mig för att hedra debututgåvan av Plattform genom att gå en annan väg från de kollaboratörer jag känner och inleda en kritik av den moderna världen och, om inte ett regelrätt försvar av post-modernitet, en yrkan på ett strävande efter en post-post-modernitet. Detta företag kommer sannolikt att fortgå i flera inlägg....

Scroll to top