Utmanas London av Amsterdam?

Ovan ses färdigställandet av Twentytwo, Citys högsta och Londons nästhögsta byggnad. Så verkar det om man följt med nyhetsbevakningen de senaste dagarna. Även hos oss kläcktes nyheten om att aktiemarknaden i EU-aktier mätt i daglig omsättning i Amsterdam nu är större än i London. I Amsterdam ligger den på 9,2 miljarder euro och i...

Scroll to top