Kinas befolkningskris kan krossa Xi Jinpings drömmar

Kina är med sina 1,4 miljarder invånare världens folkrikaste land. Men under den senaste tiden har befolkningen inte längre ökat som tidigare. Befolkningen i landet åldras i rask takt. Trenden ogillas av den kinesiska ledningen, eftersom den hotar att bromsa upp Kinas utveckling till världens främsta stormakt. Men kan landets ledare Xi Jinping ändra...

Begår Beijing ett folkmord?

Idén till den här artikeln föddes då jag nyligen skrev en essä om kinesiska statens agerande gentemot uigurerna och andra muslimska minoriteter i Xinjiang. Jag antar att de flesta som har någon kännedom om vad som pågått i Xinjiang under de senaste cirka fem åren (även om konflikten mellan uigurerna och Beijing sträcker sig...

Hypoteser om coronavirusets ursprung

I samband med covid-19 och det amerikanska presidentvalet intensifierade sociala medier flaggningen och filtreringen av skadlig och falsk information. Speciellt nitiska har Facebook, Twitter och Youtube varit då det gällt att flagga och filtrera konspirationsteorier i anknytning till Donald Trump och coronaviruset. Till konspirationsteorierna om covid-19 verkar man även ha räknat hypotesen om att...

Musik: det universella språket – eller ett bittert stridsäpple?

Preludium Vad är det man hör då man lyssnar till musik? Frågan kan kännas egendomlig men det finns faktiskt fog för den. I själva verket har musiken genom tiderna belamrats med mening av allehanda magisk, religiös, andlig, emotionell och narrativ natur. Som en respons på ett sådant belamrande hävdade Eduard Hanslick, som ett inlägg...

Att vårda

Jag har jobbat inom vården i tio år. Även om jag inte direkt har en vårdutbildning så blev det vården för mig då jag som 19-åring fick mitt första jobb som lokalvårdare på det kända före detta tuberkulossjukhuset Mjölbolsta. De sex kommande åren jobbade jag på demensavdelning, bäddavdelning, rehabiliteringsavdelning och långvårdsavdelning med städning, matlagning...

Sanningen, självet och sociala medier

Många populära uppfattningar går idag ut på att vi – främst på grund av några profilstarka politiker – nått en helt ny era: post-truth, eller ”efter sanningen”. Faktum är ändå att politiken på sätt och vis alltid befunnit sig där, eftersom politiken aldrig varit en marknadsplats för objektiva sanningar. I själva verket handlar ganska...

Dags för obligatorisk karantän

Coronan är inget radioaktivt nedfall som finns överallt i luften. Den kommer heller inte obehindrat över gränser. Den smittar från människa till människa. Den förutsätter att en människa, oftast därom ovetande, transporterar viruset i sin egen kropp över gränsen och därefter sprider det bland människor i Finland. Vi vet också att coronan inte är...

En avhoppares bekännelse

Den första februari 2021 lämnade jag lapp på luckan. Efter tolv år av regelbundna inlägg på den sociala mediaplattformen Facebook sade jag tack och adjö. Jag var inte ensam. Enligt olika beräkningar förlorade teknologiföretag som Twitter och Facebook över 50 miljarder dollar av deras börsvärde redan i mitten av januari när upprörda användare från...

Utmanas London av Amsterdam?

Ovan ses färdigställandet av Twentytwo, Citys högsta och Londons nästhögsta byggnad. Så verkar det om man följt med nyhetsbevakningen de senaste dagarna. Även hos oss kläcktes nyheten om att aktiemarknaden i EU-aktier mätt i daglig omsättning i Amsterdam nu är större än i London. I Amsterdam ligger den på 9,2 miljarder euro och i...

Myter om Titanic (del I)

Del II Den 14 april är det 109 år sedan Titanic sjönk, vilket i media ofta hedras med artiklar och dokumentärer som ofta dock lider av faktafel. Därför publicerar Plattform en artikelserie där de kändaste myterna diskuteras. Det uppstår som oftast myter, fixa idéer och teorier kring de flesta olösta fall, mysterier och ödesdigra...

Scroll to top